Tìm kiếm
Đơn vị hỗ trợ
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 131.448
Truy cập hiện tại 181
Tin chính 2
Quay lại12345Xem tiếp

Sau khi kết thúc vụ nuôi cũ và bắt đầu vụ nuôi mới, việc xử lý ao nuôi cá là một trong những thao tác vô cùng quan trọng, giúp loại bỏ khí độc, thức ăn thừa, mầm bệnh tồn tại trong nước áo, đáy ao. Đồng thời, đây cũng là cách tạo ra môi trường sinh trưởng, phát triển tốt nhất cho cá trong vụ nuôi mới. Vậy các thao tác xử lý ao nuôi cần được thực hiện như thế nào?